Tilmelding til Priceless People

Du skal udfylde formularen herunder, hvis du vil søge om ansættelse og optagelse i vores vikar bookingsystem.

Brug formatet År-måned-dato. Fx 1963-07-16
Hvis du har mere end en uddannelse, så skal du skrive en titel, som svarer til navnet på din uddannelse i et felt hvert for sig, fx. cand.scient i matematik og kemi under uddannelse 1, NLP-terapeut under uddannelse 2 og tømrer under uddannelse 3. Har du ingen uddannelser, så skriver du ufaglært som titel.
Upload venligst et godt billede af dig selv.
Upload et professionelt CV med et flot layout.
Lav en kort præsentation af dig selv. Skriv lidt om dine kompetencer, erfaringer og ønsker til din karriere. Skriv lidt om din personlighed, dine stærke og svage sider samt dine interesser.
Hvis du har mere end en uddannelse, så skal du uploade hvert uddannelsesbevis for sig. Giv den en titel, som svarer til navnet på din uddannelse, fx. cand.scient i matematik og kemi eller bygningsmaler.
Upload gerne en kopi af dit pas for at verificere din identitet.
Hvis du har mere end et svendebrev, så skal du uploade hvert svendebrev for sig og skrive navnet på din uddannelse som filnavn, fx. vvs- og energimontør under svendebrev 1 og kølemontør under svendebrev 2.
Upload en skriftlig anbefaling fra en tidligere arbejdsgiver her, eller upload et dokument, du kalder "Reference", hvori du beskriver en stilling, du har beklædt tidligere, og angiver firmanavn og navn og titel på din leder i firmaet samt mobilnummer og e-mailadresse på vedkommende, så vi kan kontakte ham/hende.
Her uploader du en yderligere anbefaling eller reference.
Du skal skrive navnet på dit certifikat eller kursusbevis og så uploade dem hver for sig, fx. krancertifikat A, tårn- og svingkraner, hygiejnebevis o. lign. Hvis du har mere end 4 certifikater eller kursusbeviser, så uploader du dem bare samlet. Giv dem et så beskrivende navn som muligt.
Her uploades særlige kompetenceskemaer, som fås af Priceless People for visse faggrupper. Vi uploader selv disse skemaer, så du skal ikke foretage dig noget her.
Samtykkeerklæring
Priceless People har tilladelse til at opbevare persondata med henblik på erhvervsmæssig bistand ved
ansættelser. Vi skal derfor gøre dig opmærksom på følgende:

Almindelige personoplysninger
De personoplysninger som du afgiver til os, kan blive videregivet til vores lokale afdelinger og vores kunder
både i Danmark og i udlandet. Dertil kan oplysningerne blive videregivet til tredjepart, såfremt vi bliver
pålagt en retslig forpligtelse herom.

Følsomme personoplysninger
Vi indhenter og behandler kun følsomme personoplysninger med dit særlige samtykke eller i situationer,
hvor vi skal overholde retslige forpligtelser.

Dine rettigheder
Du har til enhver tid ret til at få adgang til og rette i dine personoplysninger.

Vi gemmer dit CV i op til 6 måneder fra den dato, du lader dig registrere i vores system ved indsendelse af ovennævnte formular, så du kan komme i betragtning til eventuelle fremtidige jobs. Efter 6 måneder vil du modtage en e-mail fra os, hvor vi spørger, om du ønsker, at vi fortsat opbevarer dit CV i jobdatabasen. Hvis du ikke svarer på denne mail, eller hvis du svarer, at du ikke ønsker, at vi fortsat opbevarer dit CV, vil CV'et blive slettet.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke, hvorefter alle registrerede oplysninger straks slettes. Ønsker du sletning, så sender du blot en mail til: info@pricelesspeople.net, hvor du beder om at dine data bliver slettet.
Læs databeskyttelsesloven